Menu

GRATIS LEVERING  VANAF €145,- 

GRATIS LEVERING VANAF €145,- ANDERS €8,95

PROBEER ONZE BOXEN VANAF €19,-

Levering in BELGIË en NEDERLAND

veilig en vertrouwd VEILIG BETALEN

Recent toegevoegd ×

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 

Privacyverklaring

Met deze verklaring willen wij u laten zien wat Vinifine doet met uw persoonsgegevens. Wij vinden de bescherming van uw gegevens en uw privacy heel belangrijk. Daarom vragen wij u om onderstaande informatie zorgvuldig te lezen. U verneemt er niet alleen hoe wij uw gegevens verwerken en maar ook wat uw rechten zijn inzake de bescherming van persoonsgegevens en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Gebruik, verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Bij elk bezoek aan onze website verstrekt u ons bepaalde persoonsgegevens. Wij danken u voor uw vertrouwen en willen u laten zien hoe onze website die gegevens gebruikt en wat uw rechten zijn. Het bedrijf Vinifine Partner (« Vinifine ») is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De bedrijfsgegevens vindt u onder aan deze pagina.

Doel van de gegevensverwerking en -verzameling

Onze website verzamelt gegevens wanneer u:

-          klant wordt van Vinifine en zolang u klant blijft

-          gebruikmaakt van onze diensten bij de uitvoering van een overeenkomst

-          contact wilt opnemen met ons

-          zich abonneert op onze nieuwsbrieven

-          uw gegevens publiceert op sociale netwerken of vrij toegankelijke websites

 

Die gegevens zullen zonder uw nadrukkelijke toestemming alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de afhandeling van uw aanvragen zoals hierboven vermeld. Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd zullen uw gegevens worden opgeslagen, rekening houdend met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. Ze zullen echter worden geblokkeerd voor andere gebruiksdoeleinden en na afloop van de termijnen worden gewist, tenzij u ons nadrukkelijk toestemming heeft verleend om verder gebruik te maken van uw gegevens.

Beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden
De door u verstrekte gegevens zijn in de eerste plaats voor ons bestemd. Vinifine kan besluiten uw gegevens aan derden te verstrekken als bepaalde diensten worden uitbesteed. De communicatie van uw gegevens wordt altijd uitgevoerd binnen limieten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten. In verband met de afhandeling van de verkoopovereenkomst (beveiliging van de website, betalingen, levering, facturen, klantendienst) worden bepaalde van die persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan verwerkings- en transportbedrijven die belast zijn met de levering van de bestellingen, voor zover dit voor de levering vereist is. Andere partners ontvangen persoonsgegevens die nuttig zijn voor hun specifieke bevoegdheidsdomeinen (beveiliging en onderhoud van de website, facturatie). In verband met de verwerking van de betalingen worden uw gegevens door ons doorgegeven aan de betrokken kredietinstelling en aan onze dienstverleners op het gebied van betalingsmiddelen en –veiligheid die de bescherming van deze gegevens waarborgen.

Algemene informatie over uw rechten om persoonsgegevens te raadplegen, te rectifiëren en te wissen
U hebt het recht om uw verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens gratis te raadplegen, te rectifiëren, te wissen of u tegen de verwerking ervan te verzetten. Als u vragen hebt betreffende het verzamelen van uw persoonsgegevens of eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via info{at}vinifine.com of via ons adres onder aan deze pagina.

 

Informatie over e-mailmarketing

Na uw toestemming gevraagd te hebben, zal Vinifine uw persoonsgegevens kunnen verwerken om u reclame of gepersonaliseerde aanbiedingen voor te stellen via direct marketing-acties of via nieuwsbrieven.

Indien u geen elektronische communicatie meer wenst te ontvangen, biedt Vinifine u altijd de mogelijkheid om u hier gratis tegen te verzetten. Gebruik voor uw aanvraag het e-mailadres onder aan deze pagina.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de verzendkosten op basis van de basistarieven.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Vinifine bewaart uw gegevens gedurende de tijd die nodig is voor het vervullen van zijn opdrachten en het nakomen van zijn fiscale en wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen. De aard van de gegevens bepaalt hoelang ze worden bewaard. De bewaring van de gegevens met betrekking tot een mogelijke klant die met ons contact heeft opgenomen is vijf jaar vanaf de dag van het laatste contact. In het geval van tussentijds contact met de genoemde klant begint er echter een nieuwe periode van vijf jaar.

Cookies
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om algemene statistieken te kunnen opstellen, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet (“computer”) worden opgeslagen. Er bestaan verschillende soorten cookies. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen en zo beter op uw wensen te kunnen inspelen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt. U kunt dan in elk geval afzonderlijk besluiten de cookies te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Wij maken gebruik van cookies om:

-          op basis van de verstrekte informatie voor onze klanten een klantenaccount te openen die persoonlijke en voorbehouden gegevens bevat

-          informatie op te slaan over formulieren die u op onze website hebt ingevuld (voorkeuren, toegang tot account)

-          de werking en de presentatie van de website te verbeteren door het gebruikte besturingssysteem en de beeldschermresolutie aan te passen aan het toestel en de software van onze klant

-          veiligheidsmaatregelen in te voeren zoals het verbreken van de verbinding na een bepaalde tijdslimiet

-          bepaalde statistieken op te stellen via Google Analytics, Google Adwords en andere hieronder vermelde diensten.

De parameters van uw internetbrowser instellen

U kunt op elk ogenblik de cookies opgeslagen op uw computer desactiveren. Cookies kunt u geval per geval of systematisch aanvaarden of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van de cookies die worden opgeslagen. Die instellingen kunnen de toegangsvoorwaarden met betrekking tot de inhoud van onze website wijzigen, in het bijzonder in het geval van diensten waarvoor cookies worden gebruikt. Het systematisch weigeren van cookies kan er dus toe leiden dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Hou rekening met uw voorkeuren en het doel van de cookies om uw parameters in te stellen:

A/ Google Chrome

-          Klik op het icoontje « Tools » in de rechter bovenhoek en selecteer « Parameters »

-          Klik op « Advanced Parameters »  en selecteer  « Confidentiality and Security »

-          Ga naar « Content Parameters » en selecteer « Delete Navigation Data » om cookies te verwijderen.

B/ Safari

-          Ga naar het menu « Edit » en selecteer « Preferences »

-          Klik op « Security »

-          Klik ten slotte op « Show Cookies »

C/ Firefox

-          Ga naar het menu « Tools » en selecteer « Options »

-          Selecteer in het nieuwe venster « Privacy and Security »

-          Ga naar « Cookies Site Data »

D/ Internet Explorer

-          Ga naar het menu « Tools » en selecteer « Parameters »

-          Klik op « Select the Elements to be Deleted » om cookies te verwijderen in de tab “Delete Navigation Data”

-          Bepaal uw voorkeuren betreffende cookies door terug te gaan naar het menu « Tools » waar u eerst « Parameters » en dan « Advanced Parameters » selecteert.

-          Scroll naar beneden tot « Cookies »Naam en adres van de verantwoordelijke instantie
VINIFINE

Vinifine Partner SPRL

Avenue des dessus de LIves, 2 – 5101 Loyers

E-mail: info{at}vinifine.com

Onze website leeft de Belgische wet na van 3 december 2017 in het kader van de nieuwe algemene verordening voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Europese burgers (GDPR in het Engels en AVG in het Nederlands) die in werking treedt vanaf 25 mei 2018 en de Belgische wet van 8 december 1992 ter omzetting van richtlijn 95/46/EG vervangt.

Datum van de update van de bepalingen betreffende gegevensbescherming: 18.05.2018